טיפים

פורסם 13/05/2024 | 08:18
מאת: תמר הראל

תומר החבר של הבן שלי נרצח בידיי המרצחים נלחם בגבורה להגן על עם ישראל יהי זכרו ברוך כל אחת תיקח פרק תהילים לעילוי נשמת כל הנופלים וכל הנרצחים השם ינקום דמם