תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש לאתר אמהות מבשלות ביחד

 1. ברוכות הבאות לאתר ולדפי הפייסבוק הקשורים לאמהות מבשלות ביחד בע״מ (ח.פ. 515950558) בכתובות: www.imaot.co.il ולקבוצות ועמודים שונים בפייסבוק, תחת הכותרת או התחילית 'אמהות מבשלות ביחד' כדוגמת: https://www.facebook.com/groups/imaot.co.il/.

כל אלו יקראו יחד בקיצור 'האתר' או 'אמהות מבשלות'. בכל מקום בו מצוין 'האתר' או 'אמהות מבשלות' הכוונה היא גם לצוות האתר, עובדיו, מנהליו, בעליו, לעמותה ולכל צד קשור על פי העניין.

 1. האתר הוא הינו זירה וירטואלית שיתופית בתחום הבישול והאפייה עבור קהילת אמהות מבשלות ביחד. האתר הוקם  על מנת להעניק כלי שיתוף וקבלת תכנים אותנטיים מהמטבח הפרטי ובכדי לשפר את החוויה של כל משתמשת בתחום זה. האתר מכיל מידע רב הכולל מתכוני בישול ואפיה, מוצרים ושירותים מעולם הבישול, המזון והמשקאות. הכל במטרה להעניק למשתמשות בו את האפשרות לנהל, לשתף, להרכיב, לשפר ולשדרג מתכונים. האתר מספק לגולשות בו מגוון אפשרויות לניהול מתכונים, העלאת מתכונים אישיים, עיון במתכונים המופעים באתר (אשר הועלו על ידי האתר או מי מטעמו או על ידי הגולשות עצמן), יצירת ספר מתכונים בהתאמה אישית שיורכב מהמתכונים באתר וממתכונים שיועלו ע"י המשתמשת עצמה, הרכבת 'רשימת קניות', עיון במאמרים מתחום הבישול ומעולם המזון והוספת תגובות, חוות דעת וטיפים מטעם הגולשות. במסגרת השימוש באתר ניתנת למשתמשות האפשרות להשתמש במגוון השירותים הקיימים בו לרבות במנוע חיפוש מתקדם לאיתור תכנים. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי המתכונים באתר יהיו כשרים או יעמדו בתקנים דתיים כלשהם.
 2. לאחרונה החלטנו לנצל את הכוח שיש לנו כקבוצה על מנת להוזיל עלויות ולקבל הצעות מיוחדות ומשתלמות מספקים של מוצרים שונים. האתר משמש כאתר מכירות (לרבות מכירות קבוצתיות, ירידי מכירה פרונטלית והצעת שוברי הטבות וקופונים). עם זאת האתר פועל כגוף מתווך בין יצרנים ומשווקים שונים ובין הגולשות. האתר או מי מטעמו אינם מעורבים בתהליך ייצור, ייבוא, משלוח ואספקת המוצרים השונים המפורסמים באתר. בכל הקשור לתקינות המוצרים, לשימוש בהם ולתנאי האחריות (אם חלה) יש לפנות ישירות לספק או ליבואן (ולא לאמהות מבשלות).

 

מבוא

 1. הגולשת (שתקרא להלן גם המשתמשת) מתבקשת לקרוא בעיון את התקנון ותנאי שימוש אלה על כל סעיפיהם (שיקראו יחד להלן: התקנון) טרם הגלישה באתר. גלישה ושימוש באתר (בכל אמצעי קצה, מקוון ושאינו כזה) מבטאת הסכמה בלתי מסויגת לכל הוראות התקנון.
 2. האתר מעניק למשתמשות רישיון שימוש אישי באתר ובתכנים המוצגים בו באופן רגיל (לרבות הזנת פרטים ומידע וקבלת מידע והדפסתו) בכפוף להסכמה ולעמידה בכל תנאי תקנון זה.
 3. נוסף על כך, בעת הרשמה לאתר המשתמשת נדרשת לסמן את התיבה המתאימה לצד הכיתוב 'קראתי ואני מקבלת את תנאי השימוש באתר' לאחר שפעלה בהתאם להצהרתה זו. רק לאחר מכן המשתמשת תקיש על כפתור 'הרשמה'.
 4. התקנון מנוסח בלשון נקבה אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.
 5. הסכמה זו היא תנאי מקדים לשימוש באתר ולא תשמע כל טענה בעניין זה. יודגש כי התקנון יהווה בסיס לכל התדיינות משפטית או אחרת בעניין השימוש באתר.
 6. מערכת היחסים בין גולשת ובין האתר, בעליו, מנהליו ועובדיו (כולם יחד להלן: 'צוות האתר' או 'האתר') מוסדרת רק על פי תקנון זה בכפוף לדין. התנאים בתקנון חלים על השימוש באתר ובכל התכנים הכלולים בו בעזרת כל מכשיר (מחשב אישי, מחשב נייד, טלפון חכם וכו') ובאמצעות כל רשת תקשורת מקוונת (או שאינה כזו).
 7. תקנון זה יחול גם על תכנים שיפורסמו ע"י האתר באתרים אחרים במרשתת או בדוא"ל ובפרט ברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק, וואטסאפ, ואינסטגרם.
 8. התקנון ומי מסעיפיו עשוי להשתנות מזמן לזמן על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר. על המשתמשת לבדוק, להכיר ולאשר את תנאי התקנון העדכניים בכל עת כפי שיפורסמו באתר. תקנון זה, או כל גרסה עתידית שלו, יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר. תאריך עדכון אחרון: 10 באפריל 2018.
 9. הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש באופן זמני או לצמיתות. המשתמשת מוותרת מראש על כל טענה או תביעה בדבר הפסקת פעילות האתר. הסעיפים הנוגעים לקניין רוחני, להגבלת אחריות וחבות ולשיפוי ופיצוי יעמדו בתוקפם גם לאחר סגירת האתר או פקיעת תוקף תקנון זה ככל שלא יבוא אחר במקומו.

 

השימוש באתר

 1. חל איסור חמור לעשות באתר פעולות שעומדות בניגוד לדין או לתקנת הציבור.
 2. משתמשת אשר נדרשת למסור פרטים לגבי זהותה מתחייבת למסור פרטים נכונים, מלאים ועדכניים. מובן משתמשת לא תתחזה לאחר או תספק לאתר מידע חלקי, שגוי או שקרי.
 3. חלק משירותי האתר יינתנו בכפוף למסירת פרטי התקשרות וזיהוי. המשתמשת אינה חייבת למסור מידע זה אך יתכן שאי מסירת המידע תגביל את הגישה לשירותי ולתכני האתר.
 4. השימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמשת כי היא אינה פסולת דין והיא כשירה לביצוע פעולות משפטיות (אחרת אנא הימנעי משימוש באתר). אף על פי כן פעולה אשר תבוצע ע"י משתמשת קטינה או שאינה כשירה לביצוע פעולות משפטיות תעשה אלא לאחר יידוע האפוטרופוס הטבעי או על פי מינוי או מיופה הכוח כמובנם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 לפי העניין (להלן בקיצור: הנציגה) בתנאיי תקנון זה ובכפוף להסכמת הנציגה לשימוש באתר על פי תקנון זה. כל פעילות שתבוצע באתר ע"י משתמשת קטינה או שאינה כשירה לביצוע פעולות משפטיות תהיה על דעת הנציגה, בהסכמתה ותחת פיקוחה ותחייב את המשתמשת ואת נציגתה כאחד. האמור בסעיף זה יחול גם אם מדובר בפעולה משפטית שאין בדרכם של קטינה או אדם שאינו כשיר לביצוע פעולה משפטית לעשות.
 5. הקניין הרוחני באתר בתכניו ובשירותיו (לרבות עיצובים, תמונות, סמלילים, מלל, וכל סימן מסחר או תוכן שיש בו זכות יוצרים מסוג כלשהו) נמצא בבעלות האתר או בבעלות צדדים שלישיים. שימוש באתר לרבות הגישה לתכניו לא מקנה למשתמשת כל זכות בקניין הרוחני שקשור בהם. שימוש בקניין הרוחני שמצוי באתר אסור לחלוטין, אלא לאחר קבלת אישור מפורש בכתב מהאתר.
 6.  המשתמשת באתר מתחייבת שלא לבצע מי מהפעילויות הבאות או דומות להן:
 1. להפעיל יישום או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשי האתר.
 2. ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכנים מהאתר שלא מיועדים לשימוש אישי וישיר של המשתמשת בהיקף סביר.
 3. להתערב בדרך כלשהי בכתובת ה-URL של עמודים באתר להם אין ברגיל גישה ישירה על מנת לאפשר, לעכב או למנוע גישה כזו. הדבר אמור בפרט ביחס לעמודים אשר הגישה אליהם כרוכה בתשלום.
 4. לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או לפלטפורמות המארחות אותו.
 5. לשנות או להעתיק בדרך כלשהי את קוד האתר, את עיצובו, את שירותיו או את התכנים המופיעים בו שלא בהתאם לתקנון זה או להרשאה מראש ובכתב מצוות האתר.
 6. לבצע פעולה המהווה עבירה על פי דין או כזו שמנוגדת לתקנת הציבור לרבות פרסום תוכן הפוגע בזכות יוצרים, בסוד מסחרי, בסימן מסחר, במדגם או בפטנט של מאן דהו.
 7. למען הסר ספק, אין לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם באופן פרטי, כל תוכן ומידע המצוי באתר שלא במסגרת שימוש פרטי סביר לצרכים אישיים ופרטיים בלבד.
 8. לפרסם באתר פרסום בעל אופי פוגעני, מיני, פרובוקטיבי (לרבות מתכונים בצורת איברי גוף מוצנעים), מאיים, שיש בו בכדי להטעות, שיש בו משום תועבה, לשון הרע או פגיעה בפרטיות של אדם או שהוא בעל אופי בלתי הולם. בתוך כך להעלות לאתר מידע העלול לזהות משתמשת אחרת שלא ברצונה או בניגוד לדין.
 9. לפרסם במקום כלשהו, במרשתת ובכלל, פרסום כוזב, לא מדויק, משמיץ, משפיל או שיש בו משום לשון הרע כלפי האתר או צוות האתר.
 10. לפרסם באתר חומר בעל אופי פרסומי או מסחרי ללא רשות מפורשת בכתב מצוות האתר.
 1.  השימוש באתר לא מקנה למשתמשת זכויות כלשהן באתר למעט זכות שימוש. הבעלות באתר ובתכניו יוותרו בכל מקרה בבעלות האתר או מי מטעמו לרבות זכויות היוצרים בהם. רכישת זכות שימוש בתכנים ובשירותים אחרים באתר ושימוש בהם תעשה אלא על פי הקבוע בתקנון זה ובכפוף לקבלת אישור בכתב מהאתר.
 2. על אדם הנתקל בפעילות אסורה באתר על פי תקנון זה או על פי חוקי מדינת ישראל להודיע על כך מיד לאתר על יד פנייה לכתובת הדוא"ל: info@imaot.co.il או באמצעות טופס 'צור קשר' שבאתר. צוות האתר ראשי למנוע מאדם מלעשות שימוש באתר (לרבות ביטול או מניעת עסקה עם האתר) בין אם ביצע פעולה אסורה כאמור לעיל, אם לאו. הכל על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר.
 3. צוות האתר עושה מאמצים בכדי להבטיח שהשימוש באתר יעשה בצורה שלמה ללא הפרעות, תקלות או דליפת מידע. בין היתר אנו נוקטים צעדים להבטיח שהאתר נקי מווירוסים, נוזקות, רוגלות, מאובטח מפני פריצה וגניבת מידע וכיוצא בזה. עם זאת האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמשת באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מגורמים אלו.
 4. צוות האתר עושה מאמצים על מנת להבטיח שהאתר, התכנים והשירותים בו יהיו זמינים בכל עת. עם זאת לא ניתן להתחייב שהאתר יהיה זמין בכל זמן. סביר כי יהיו זמנים בהם פעילות וזמינות האתר תוגבל, בין בשל תקלה שאינה תלוי בצוות האתר ובין בשל פעולת תחזוקה מתוכננת, למשל. האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמשת באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מהשבתה חלקית או מלאה של האתר או עקב אי זמינות של תכנים ושירותים הנכללים בו.
 5. השימוש באתר הוא באחריות המשתמשת בלבד. צוות האתר עושה מאמץ על מנת לוודא כי התוכן המצוי באתר נכון, שלם, מעודכן ומדויק. עם זאת יתכנו טעויות והאתר לא יישא באחריות או חבות בגין שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. כמו כן יתכן שיוצגו באתר פריטים ומוצרים שאינם במלאי האתר.
 6. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התכנים ואת השירותים הניתנים בו על פי שיקול דעתו הבלעדי. בתוך כך שמורה לאתר הזכות לבטל או לשנות מחירי מוצרים או תנאי מבצעי הנחות וקידום מכירות. לא תימסר על כך הודעה מראש ולא תשמע כל טענה ביחס לכך.
 7. האתר ראשי למחוק את המידע שמצוי ברשותו לגבי מי מהמשתמשות ללא כל התראה. לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או זכות לתבוע נזק באשר מידע זה.
 8. תקנון זה בא להוסיף על האמור בכל דין. יובהר כי הפרת תקנון זה עלולה להוות עוולה אזרחית או עבירה פלילית.

 

רכישה והזמנת מוצרים באתר

 1. הזמנת המוצרים המוצעים באתר תעשה על ידי המשתמשת ישירות באמצעות האתר או באמצעות הטלפון. מילוי או מסירת כל הפרטים, באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה.
 2. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.
 3. ככלל הרכישות באתר יבוצעו דרך ממשק אינטרנטי באמצעות כרטיס חיוב (שייקרא להלן כמקובל בציבור: 'כרטיס אשראי'). הכל באמצעות דף סליקה מאובטח של חברות הסליקה של כרטיס האשראי
 4. על מנת להימנע מתקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים במהלך הרכישה. בין היתר יש לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, תעודת זהות, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), פרטי אמצעי חיוב, כתובת דוא"ל למשלוח קבלה וכתובת פיזית למשלוח ההזמנה.
 5. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של התקנון ובנסיבות מסוימות אפשר שיינקטו הליכים משפטיים נגד משתמשת בהקשר זה.
 6. לאחר השלמת הליך הרכישה וקבלת אישור חברת האשראי, יועברו פרטי העסקה לספק או לספקים של המוצרים הכלולים בעסקה. יובהר כי האתר יחייב את כרטיס האשראי של המשתמשת בגין רכישת המוצרים עם השלמת הרכישה באתר.
 7. תימסר למשתמשת הודעה על אישור הרכישה באתר (להלן: אישור רכישה) בדוא"ל שיכלול חשבונית ואת פרטי המוצרים שכלולים בעסקה.
 8. במקרה בו הרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי, תימסר על כך הודעה למשתמשת והיא תידרש להסדיר את התשלום. בנסיבות אלו הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור את פרטי ההזמנה או את המוצרים שנכללו בה. יובהר כי הזמנה לא תטופל בטרם אישור חברת האשראי או, לחילופין, יומצא תשלום אחר עבורה לשביעות רצון האתר.
 9. האתר ראשי לעדכן את מחירי המוצרים ואת תעריפי המשלוח ללא הודעה מוקדמת. המחיר המחייב את האתר ואת המשתמשת הוא מחיר המוצר שיהא בתוקף בזמן קבלת אישור רכישה מהאתר.
 10. מכירות קבוצתיות עשויות להיות תלויות בהגעה למספר מסוים של הזמנות כי שיצוין בפרטי המכירה באתר. לא התקבלו באתר די הזמנות כאמור, תבוטל המכירה והסכומים ששולמו (אם שולמו) ביחס אליה יושבו במלואם למשתמשות.
 11. יודגש כי ההצעות באתר מוגבלות בזמן. האתר שומר על זכותו להפסיק כל מכירה (לרבות מכירה קבוצתית) בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
 12. הצעות למתן שירותים לרוב יוגבלו בזמן כפי שמצוין בפרטי ההצעה. רכשה משתמשת זכות לאספקת שירות ולא עשתה בו שימוש טרם תוקפו פג, לא זכאית להחזר או לזיכוי כלשהו בגין רכישה זו.
 13. כאמור האתר משתדל לנצל את כוח הקנייה המאוחד של חבריו על מנת להשיג הצעות ומחירים טובים ככל האפשר. עם זאת האתר לא מתחייב שמחירי המוצרים המוגים בו נמוכים ממחיר מוצרים זהים או דומים באתרים אחרים במרשתת או בחנויות פיזיות (שלא במרשתת).
 14. על המשתמשות להשתמש במוצרים שנרכשו באתר בהתאם להוראות המופיעות עליהם. האתר לא יהיה אחראי לשימוש שלא בהתאם להוראות אלו או שלא בהתאם למטרות להם נועד המוצר.
 15. יודגש כי המוצרים נשלחים ללקוחה ישירות ממלאי הספקים השונים (ככל מבלי שהם עוברים דרך משרדי או מחסני האתר). הזמנת ואספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי הספקים ומותנית כאמור באישור התשלום ובקבלת אישור רכישה מהאתר. ככל שהמוצר אינו זמין במלאי הספק לא יהא האתר מחויב באספקתו. למשתמשת לא תהייה כל טענה או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר נגרם לה או לצד שלישי. בנסיבות אלו, האתר ישיב כל סכום ששילמה המשתמשת במסגרת ההזמנה, או יבטל את החיוב בחברת כרטיסי האשראי.
 16. המשתמשת מצהירה כי היא מודעת לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים לרכישה מרחוק או לעסקת אינטרנט.
 17. מובהר כי התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד. ככל שתחול טעות מהותית בתיאור המוצר או בתמונת המוצר, האתר רשאי, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.
 18. הצבעים ושמות הצבעים של המוצרים המוצגים באתר הם לצרכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין צבעי המוצרים כפי שהם מוצגים באתר (או על מסך המשתמשת) ובין צבעי המוצרים בפועל. לא תשמע טענה בדבר הבדלי גוון או צבע, או ביחס לשמות הצבעים באתר, כאמור.
 19. האתר שומר את הזכות לסרב לקבל הזמנה ממשתמשת על פי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה כל טענה למשתמשת אשר רכישתה לא התאפשרה או בוטלה.

אספקת מוצרים

 1. יש לוודא שפרטי המוצר והכתובת למשלוח שהוזנו על ידי המשתמשת, נכונים. האתר לא יישא באחריות במקרים בהם תהליך ההזמנה בוצע ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמשת פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי.
 2. לאחר השלמת הרכישה באתר וקבלת אישור רכישה כאמור, ההזמנה תועבר לספק להמשך טיפול והוא אחראי למשלוח המוצר לכתובת פיזית למשלוח כפי שהוזנה באתר עד 14 ימי עבודה. ביחס לחלק מהמוצרים, תוצע אפשרות לאיסוף עצמי ע"י המשתמשת ממיקום ובזמנים שיצוינו.
 3. המשלוח יתבצע באמצעות חברות שליחות (לרבות דואר ישראל) המספקות שירותים לאתר, לספק המוצר או ליבואן המוצר ועל פי תקנוניהם. המשתמשת תקבל מספר מעקב באמצעות הודעת sms. האתר לא יהיה אחראי על הפריטים שהוזמנו לאחר שנמסרו למשלוח.
 4. האתר לא יישא בכל אחריות במקרה של עיכוב באספקת מוצרים אשר אינו נובע ממעשיו, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמשת, במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים, בעיות מלאי, כוח עליון או כל מקרה אחר שאינו בשליטת האתר. כמו כן האתר לא יהיה אחראי לתקלות הנובעות משירות השליחות או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של שירות השליחות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטת האתר.
 5.  ככלל משלוח המוצרים יתבצע ממלאי הספק בהתאם למועדי ההספקה המצוין בעמוד המכירה באתר. ימי ההספקה ימנו החל מיום העסקים העוקב ליום קבלת אישור רכישה. עם זאת יתכנו עיכובים ומדובר בזמן משלוח משוער התלוי בזמינות המוצר במלאי הספקים ובשירות השליחות.
 6. החלוקה מתבצעת בהתאם לאזורי החלוקה וליישובים בהם קיימות נקודות חלוקה של חברת השליחויות המספקת שירותים לאתר. על המשתמשת לוודא טרם ההזמנה שאכן ניתן לספק את ההזמנה לכתובת הפיזית המבוקשת על ידה. במקרה בו יש למשתמשת ספק לגבי אזורי החלוקה, עליה לפנות לאתר טרם ביצוע ההזמנה.
 7. במקרים בהם שירות השליחות אינו מספק שירות לכתובת המשתמשת או שנדרשת עלות שליחות מיוחדת – צוות האתר יעדכן את המשתמשת בדבר השינוי הצפוי בעלות המשלוח. יובהר כי בעלות המשלוח המיוחדת תישא המשתמשת, ככל שלא נקבע אחרת על יד צוות האתר. במקרים בהם לא ניתן יהיה לבצע משלוח בשל סירוב המשתמשת לתשלום עלות שליחות מיוחדת או בנסיבות אחרות הקשורות בשירות השליחות האתר יאפשר למשתמשת לבטל את ההזמנה.
 8. עלויות ביטוח המשלוח יחולו על המשתמשת. בכל מקרה האתר לא יישא באחריות לביטוח המשלוח או לפגמים שייווצרו בזמן המשלוח.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. אופן רכישת מוצרים וביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
 2. לא ניתן לבטל את עסקה הכוללת מספר פריטים ביחס למי מהפריטים בנפרד. ביטול העסקה יעשה ביחס לכלל הפריטים והמוצרים שנכללו בעסקה.
 3. ביטול עסקה טרם שהמוצרים הכלולים בה נמסרו למשלוח תעשה על יד משלוח בקשה מתאימה לכתובת הדוא"ל של האתר או באמצעות טופס 'צור קשר' שבאתר. הבקשה תכלול את פרטי ההזמנה ואת פרטי המשתמשת. בקשות שאינן בכתב או בקשות חסרות שלא מאפשרות זיהוי ודאי, לא תתקבלנה ויראו בהן כאילו לא נשלחו כלל. במקרה זה סכום העסקה יוחזר במלואו למשתמשת דרך אמצעי התשלום בו בוצע התשלום.
 4. האתר שומר על זכותו לבטל עסקה (גם לאחר שנשלח אישור רכישה ללקוחה) מטעמים שונים, לרבות במקרה של טעות בפרטי ובמחירי המוצרים הכלולים בעסקה, במקרה בו מי מהמוצרים הכלולים בעסקה אינם ניתנים להספקה ע"י הספק ובמקרה שיגלה כי המשתמשת פעלה בניגוד לתנאי התקנון. הודעה על ביטול עסקה ע"י האתר תימסר לכתובת הדוא"ל של המשתמשת.
 5. לאחר שהמוצרים הכלולים בעסקה נמסרו למשלוח, ניתן לבטל את העסקה תוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת אישור על השלמת העסקה מהאתר. בקשת הביטול תתבצע בהודעה בכתב לכתובת הדוא"ל info@imaot.co.il ותכלול פרטים מלאים לגבי ההזמנה וזהות המשתמשת. עם ביטול העסקה יזוכה אמצעי החיוב שמסרה המשתמשת בניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ש"ח - לפי הנמוך מבין השניים. הזכות לביטול העסקה מותנית בכך שהמארז יוחזר על ידי המשתמשת לכתובת שתשלח למשתמשת באופן פרטני על ידי האתר באריזתו המקורית ומבלי שנפל במארז ובפריטים שבתוכו כל פגם ולא נעשה בו שימוש. אין באמור כדי לפגוע בזכות האתר לפעול לקבלת כל סעד אחר לו הוא זכאי על פי כל דין.
 6. החלפת מוצר אפשרית תוך שבעה (7) ימים מיום קבלת המוצר ובהודעה מראש לכתובת הדוא"ל של האתר.
 7. המשתמשת מתבקשת לפרט בדואר האלקטרוני את הסיבה לביטול העסקה או להחלפת המוצר.
 8. הוראות אלו לא יחולו בקשר עם מוצרים אשר יוצרו במיוחד בעבור המשתמשת על פי מידות או דרישות מיוחדות. מוצרים אלו לא ניתנים להחזרה ועסקאות בהן לא ניתנות לביטול. בפרט לא ניתן לבטל רכישה של 'ספר המתכונים שלי' או של כל מוצר אשר הודפס או יוצר במיוחד עבור המשתמשת ולפי בקשתה.
 9. האתר לא יאפשר ביטול עסקה ולא יהא אחראי לכל נזק או חבות במקרים של חשיפת המוצר למים, לחות, קרינה, חום או לכל לתנאים סביבתיים חריגים על ידי המשתמשת.
 10. האתר מתחייב לספק למשתמשת מוצרים תקינים ואיכותיים. על המשתמשת לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח לאתר בכתב ומיד על כל אי התאמה או פגם, ולא יאוחר ארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום קבלת המוצר.
 11. האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יתקן את הפגם או את אי ההתאמה או לחילופין יחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. בכל מקרה לא יוחלף מוצר פגום באחר טרם הגעת המוצר הפגום לחזקת האתר או מי מטעמו.
 12. במקרה בו אי ההתאמה או הפגם לא ניתנים לתיקון או במקרה בו המשתמשת סירבה להצעת האתר לתיקון המוצר, כספה של המשתמשת יושב לה לרבות דמי המשלוח של המוצר אליה. בכל מקרה הגעת המוצר הפגום לחזקת האתר או למי מטעמו לשביעות רצון האתר היא תנאי להשבת הכספים ששולמו על ידי המשתמשת.
 13. יובהר כי בנסיבות של ביטול עסקה או החלפה – עלות המשלוח או ההעברה של המוצר בחזרה לאתר יחולו על המשתמשת בלבד. עם זאת במקרה בו צוות האתר יחליט להחליף מוצר בשל פגם או אי התאמה שלא באחריות המשתמשת, משלוח המוצר החלופי יהא על חשבון האתר.
 14. האתר שומר לעצמה את הזכות לבטל הזמנה בין היתר במקרים הבאים: טעות (לרבות טעות אנוש) בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיוצא בזה אשר הופיעו באתר; הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם או לתקנון או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי האתר תימסר למשתמשת בדואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידה.

 

תוכן גולשות

 1. האתר מאפשר למשתמשות להעלות, להרסם ולהציג תכנים שונים כדוגמת מתכונים, ביקורות, דירוגים, חוות דעת, טיפים וכו' (להלן: תוכן גולשות). הליך העלאת תוכן גולשות מתבצע לרוב בצורה אוטומטית ללא מעורבות צוות האתר. צוות האתר לא מסוגל לעמוד בכל רגע נתון על טיבו, מהותו, חוקיותו ונכונותו של כל תוכן גולשות המועלה לאתר. על כן האתר איננו אחראי לתוכן גולשים המוצג באתר ולמשתמשת לא תהיה כל תביעה בגין נזק שנגרם כתוצאה מתוכן גולשות או מהסתמכות עליו.
 2. גולשת או מי מטעמה אשר מעלה לאתר תוכן גולשים תישא באחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה או נזק שינבעו מתוכן זה ומשימוש בו על ידי אחרים.
 3. כל משתמשת באתר מתחייבת שלא להעלות תוכן גולשות בניגוד להוראות תקנון זה. משלוח חומרים ותכנים לאתר מהווה אישור לכך שכל זכויות היוצרים בהם מצויות בבעלות המשתמשת וכי הדבר נעשה בהתאם לכל דין. משלוח תכנים לאתר (לרבות מתכונים) הוא בבחינת העברה לאתר של כל זכות יוצרים כלכלית בתכנים אלו ומחילה (כלפי האתר וכלפי כולי עלמא) על זכות היוצרים המוסרית בהם. האתר יורשה לעשות בתכנים אלו כבשלו- שימוש מסחרי, פרסומי ואחר בכל מקום ובכל עת לרבות להעבירם לצד ג' על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 4. יובהר כי האמור מתייחס לכלל האתרים הקשורים ב'אמהות מבשלות ביחד' לרבות ברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק ואינסטגרם. האתר שומר על זכותו לפרסם כל תוכן וחומר שמועלה ע"י גולשת בכל אתרי ועמודי 'אמהות מבשלות ביחד' במרשתת ובפרט ברשת הפייסבוק.
 5. אין במשלוח תוכן גולשות לאתר ואין בפרסומו משום התחייבות של האתר שתכנים אלו יפרסמו או יוסיפו להתפרסם.
 6. משתמשת רשאית לבקש מהאתר להסיר ו/או לערוך מתכונים ו/או תכנים אחרים והאתר יתייחס לבקשתה זאת ע״פ שיקול דעתו הבלעדית ויהיה רשאי לסרב להסרה ו/או לעריכה של תכנים שהועלו לאתר ואשר לדעתו פוגעים בזכויות האתר במתכונים או בתכנים בעת שהוענקו לאתר בעת פרסומם לראשונה באתר. למען הסר ספק אין בעריכת או בהסרת תכנים שהועלו לאתר בכדי לפגוע בהעברת זכויות היוצרים לאתר (העברה שבוצעה עם המשלוח הראשוני של התכנים לאתר, כאמור לעיל).
 7. חלק מתכני האתר (ובהם תוכן גולשות) עשויים להיות ניתנים לדירוג או חשופים לתגובות ולהערות משתמשות אחרות. צוות האתר לא מפקח על דירוגים ותכנים אלו, הם לא משקפים את דעת האתר ולא תשמע כל טענה כנגד האתר ביחס אליהם. עם זאת, במקרה בו נתקלת בתכנים לא ראויים אנא הודיעי לנו על כך.
 8. מובן שהאתר רשאי להסיר או למנוע פרסום של תכנים גסים ולא נאותים (לא כל שכן כאלו שיש בהם משום עבירה על החוק) או כאלה שעומדים בניגוד לרוח ולמטרות האתר. הדבר יעשה על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר ולא תשמע כל טענה בשל כך. האחריות הבלעדית על תוכן גולשות היא של המשתמשת אשר מסרה אותו לפרסום.

 

פרסומות, יישומים, עוגיות וקישורים חיצוניים

 1.  שימוש באתר מהווה הסכמה להכללת נתוניה האישיים של המשתמשת במאגר המידע של האתר.
 2. רישום לאתר מהווה הסכמה של המשתמשת לקבלת הודעות פרסומיות ואחרות מהאתר בדוא"ל ובכל אמצעי תקשורת אחר. יובהר כי המשתמשת נותנת את הסכמתה למשלוח דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ומסכימה שפרטיה ישמרו במאגר המידע של האתר.
 3. בקשות להסרה מרשימת התפוצה לדיוור ישיר של האתר (לרבות הפסקת משלוח דברי פרסומת כאמור) יש לשלוח לאתר דרך לשונית 'צור קשר'.
 4. הסרה מרשימת התפוצה תבוצע תוך 7 ימי עסקים מקבלת הודעת הסרה בכתובת הדוא"ל של האתר.
 5. האתר מעמיד לרשות המשתמשות יישום שעון עצר (טיימר) בו תוכלנה להשתמש למשל בזמן הכנת המתכונים. האתר אינו מתחייבת לפעילותו התקינה, המדויקת והרציפה של שעון העצר וכן לא יהא אחראי לכל נזק אשר ייגרם עקב השימוש בו.
 6. עם כניסתך לאתר נשלחת ‘עוגייה’ (Cookie) למחשב שלך המזהה את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. עוגייה היא קובץ קטן אשר אינו פוגע במחשב או בחוויית הגלישה. האתר משתמש בעוגיות לצורך תפעול שוטף ובתוך כך על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 
 7. על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, כל משתמשת יכולה לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. בנוסף כל עוגייה ניתנת להסרה בקלות גם בדיעבד. השימוש באתר מהווה אישור לקבלת עוגיות כאמור.
 8.  יתכן שמוצגות באתר פרסומות למוצרים ושירותים שונים המוצעים ע"י גורמים חיצוניים לאתר. לאתר אין כל נגיעה למוצרים ושירותים אלו ומובן שאין באפשרות האתר לעמוד על טיבם ומהותם. אין בפרסומם משום הבעת עמדה, עידוד או המלצה של האתר לגביהם. מוצרים ושירותים אלו וכל הקשור ברכישתם ובשימוש בהם הם באחריות המפרסם בלבד.
 9. לעסקים המפרסמים באתר תינתן האפשרות לפרסם 'מתכון ממומן' . כמו כן, האתר עשוי לפרסם מעת לעת את 'חמשת המתכונים המומלצים' (גם כתוכן שיווקי בתשלום) ולהפנות אליהם בדף הבית של האתר. בנוסף האתר עשוי לאפשר למפרסמים להעלות ולפרסם מאמרים שיווקיים מטעמם. יובהר כי מתכונים ומאמרים אלה יתכן ויכילו מידע פרסומי וכל הסתמכות עליהם נעשית על שיקול דעתה הבלעדי של המשתמשת.
 10. האתר מציע קופונים ושוברי קנייה להדפסה או להורדה לשימוש המשתמשות. בנוסף האתר מארגן ירידי מכירה פרונטלית. השימוש בהם הוא על אחריות המשתמשת בלבד ולא תשמע כל טענה כנגד האתר לגביהם.
 11. באתר מופעלים, בין היתר, מנוע חיפוש מתקדם לאיתור תכנים מהאתר לרבות 'מתכונים ממומנים' אשר דינם כדין פרסומת; פרסומות למגוון מוצרים ושירותים מסחריים וקישורים לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרי מכירות ואתרי ספקים המציעים למשתמשות מוצרים או שירותים באמצעות קופונים והטבות. האתר אינו מתחייב לציין באתר את מלא פרטי הצדדים כאמור, אינו מתחייב כי המידע יהיה מלא ומעודכן ואינו מתחייב לאמתותו או למהימנותו. האתר לא יישא בכל אחריות הנוגעת לשירותים או למוצרים אשר יוצעו על ידי צדדיים שלישיים בפרסומות או בכתבות יחסי ציבור באתר.
 12. לאתר אין כל אחריות או קשר להצעות למכירה וקניה מטעם צדדים שלישיים, לרבות בין המשתמשות לבין עצמן. האתר לא יהיה אחראי למצגים, התחייבויות, הצעות למתן או לקבלת שירות או נכס ולכל נזק כספי או אחר הנובע מהסתמכות על אלה.
 13. רכישת קופונים ושוברי קנייה תבוצע ישירות מול בית העסק ולא באמצעות העברת כספים לאתר. על כן האתר אינו צד בעסקה לרכישת קופונים ושוברי קנייה שמוצעים באתר. עם זאת האתר מאפשר לבתי עסק ליצור קופונים ושוברים באמצעות מערכת לניהול קופונים שבבעלות האתר.
 14.  האתר אינו ערב לכדאיות השימוש בקופונים ובשוברי הקנייה וההצעות בירידי מכירה פרונטלית. מחיר המחירון שמצוין בהם נמסר ע"י הספק ולא נבדק ע"י האתר. על כל משתמשת לבדוק את התנאים והמגבלות המסחריים של כל קופון או שובר קנייה, לרבות שיעור ההנחה, תקופת השימוש, המועד בו פג תוקפו, אפשרות לכפל הנחות, תנאי האספקה וכיוצא בזה. כמו יתכן והמשתמשת תידרש להציג שובר מקורי או מודפס בעת מימושו בבית העסק והדבר יהיה באחריותה הבלעדית.
 15. האתר מכיל קישורים לאתרים חיצוניים (hyperlinks), בין אם כפרסומת, בין אם לאו. האתר לא אחראי לקישורים אלו והם לא נבחנו על ידו (לרבות בדבר תוכנם או אבטחתם). באחריות המשתמשת לוודא את כתובת ה-URL של כל קישור לאתר חיצוני. שימוש באתרים חיצוניים (לרבות מסירת מידע או ביצוע רכישות בהם) הוא באחריות המשתמשת בלבד.

פרטיות

 1. הנתונים והמידע שימסרו על ידי משתמשת באתר ומידע ממוקד בדבר דפוסי השימוש באתר על ידי כל משתמשת יישמרו במאגר המידע של האתר לצורך הספקת שירותי האתר. מידע זה לא יימסר לצד שלישי שלא ברשות המשתמשת. למעט במכירה הקבוצתית, פרטי ההזמנה יועברו לספק / ליבואן על מנת לספק את הסחורה ללא פרטי אשראי.
 2. אף על פי כן האתר יהיה רשאי להעביר לצד שלישי נתונים ומידע שנמסרו על ידי משתמשת ומידע ממוקד בדבר דפוסי השימוש באתר במקרה שיתקבל צו שיפוטי בעניין או במקרה של טענה, דרישה, מחלוקת וכיוצא בזה בין משתמשת לאתר, במסגרת הליכים משפטיים ואחרת. הכל על פי הנדרש ובהתאם לדין.
 3. בנוסף לכך האתר שומר על זכותו לאסוף, להעביר ולעשות שימוש במידע סטטיסטי שיימסר ע"י משתמשת באתר או ייאסף במהלך הגלישה באתר כל עוד אין במידע בכדי לזהותה באופן אישי. בין היתר מדובר במידע בדבר דפוסי שימוש במערכת, שימוש בקישורים, סוג הדפדפן, כתובת ה-IP מועדי שימוש וכולי.

 

הפרת התקנון

 1. המשתמשת מתחייבת לשפות ולפצות את האתר, עובדיו, בעליו וכל גורם מטעמם או צד ג' בגין נזק, הוצאה, הפסד או אבדן רווח שיגרמו להם עקב הפרת תקנון זה על ידו או על ידי מי מטעמו. כל זאת בנוסף לכל סעד על פי דין. המשתמשת מסכימה כי התחייבות זו לשיפוי ולפיצוי תחול בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
 2. המשתמשת תשלם את סכומי הפיצוי או השיפוי אשר נובעים מהפרת תקנון זה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר או מי מהגורמים לעיל. דרישת תשלום זו תהווה ראיה מכרעת בדבר הצורך בשיפוי ופיצוי באותו עניין.

 

יישוב סכסוכים

 1. המשתמשת והאתר מסכימים לנסות ליישב כל מחלוקת ביניהם בדבר השימוש באתר ובדבר הוראות תקנון זה בדין ודברים ישיר ברוח טובה ונפש חפצה.
 2. אם לא יעלה בידי הצדדים לפתור את המחלוקות ביניהם בצורה ישירה תופנה המחלוקת לבוררות. הבורר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע בהסכמה בין הצדדים.
 3. הבוררות תתקיים בעיר תל אביב-יפו. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים ולא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים. עם זאת הבורר יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי ויהיה חייב בנימוק החלטותיו.
 4. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה לתניית בוררות זו מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968.
 5. מיד עם תחילת הבוררות ימסור הבורר לצדדים את כל המידע הרלוונטי ביחס לקשריו הישירים והעקיפים למי מן הצדדים, לבעלי העניין בצדדים ולגופים קשורים בצדדים, ככל שישנם. לאחר שישמע את השגות הצדדים בנוגע לקשרים אלה ויכולתו להכריע באובייקטיביות ביחס לנושא הבוררות, יהיה הבורר בעלת סמכות ההכרעה בשאלה האם להמשיך לכהן כבורר אם לאו.
 6. במקרה בו האתר יתבע על ידי צד שלישי בכל הליך משפטי שהוא הנובע מכל מעשה או מחדל של המשתמשת, האתר ראשי לצרף את המשתמשת כצד לאותו הליך שיפוטי, ובמקרה זה לא תהיה תחולה לתניית הבוררות לעיל.

 

ברירת הדין ושונות

 1. הדינים אשר יחולו על תקנון זה הם דיני מדינת ישראל בלבד.
 2. השימוש באתר אינטרנט אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתקנון זה.
 3. במקרה בו מי מסעיפי תקנון זה יימצא כבטל או בלתי חוקי, לא יהיה בכך בכדי להשפיע על שאר חלקי תקנון זה.
 4. כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד האתר כלפי המשתמשת לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת האתר ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיו (בהתאם לתקנון זה ובכלל), למעט במקרה הפרטי בו בוצעו.
 5. שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות הטלפוני של האתר בימים א-ה 9:00-14:00.
 6. כתובת הדואר של האתר היא: נתן החכם 6/1 תל אביב. כתובת המשתמשת היא כפי שהוזנה אלקטרונית או נמסרה טלפונית לאתר. כל הודעה שתישלח לכתובות אלה בדואר רשום תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני כעבור שבוע מעת שנשלחה.
 7. המשתמשת מוזמנת לעמוד בקשר עם צוות האתר בדבר התנאים בתקנון זה. עם זאת, אין בפנייה לאתר בעניין התקנון בכדי להשפיע על תוקפו ועל הסכמת המשתמשת לתנאיו ולתוכנו. ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון, דרך טופס 'צור קשר' באתר או בדוא"ל האתר.
 8. צוות האתר יענה לפנייתך לרוב בתוך 24 שעות מבוקר יום העסקים שלאחר משלוח הפנייה. הודעות אלקטרוניות שנשלחו לאתר יחשבו כאילו התקבלו אצלו ביום העסקים העוקב ליום שליחתן.

האתר רשום בלשון נקבה לשם הנוחות בלבד וגם גברים מוזמנים להירשם ולגלוש באתר